Dilkent Online Sınav Merkezi Girişi

YDT (Yabancı Dil Testi)

May 9, 2020/ By: Dilkent

YDT (Yabancı Dil Testi) Nedir ?

Üniversitelerin yabancı dil öğretmenliği, yabancı dil ve edebiyatı, mütercim tercümanlık gibi bölümlerini tercih edecek adaylar TYT sınavı sonrası bu oturuma katılmaları gerekmektedir. YDT Sınavı 80 sorudan oluşmaktadır. Sınavda soruların konulara göre dağılımı ortalama olarak şu şekildedir;
 1. Kelime Bilgisi (5 Soru) (1 Soru Phrasal Verb)
 2. Dilbilgisi (10 Soru) (4 Soru Zamanlar, 2 Soru Prepositions,3 Soru Conjunctions,1 Soru Quantifiers)
 3. Cloze Test (5 Soru)
 4. Cümleyi Tamamlama (8 Soru)
 5. İngilizce Cümlenin Türkçe Karşılığını Bulma (6 Soru)
 6. Türkçe Cümlenin İngilizce Karşılığını Bulma (6 Soru)
 7. Paragraf (15 Soru)
 8. Anlamca Yakın Cümleyi Bulma (5 Soru)
 9. Paragrafta Anlam Bütünlüğünü Sağlayacak Cümleyi Bulma (5 Soru)
 10. Verilen Durumda Söylenecek İfadeyi Bulma (5 Soru)
 11. Diyalog Tamamlama (5 Soru)
 12. Anlam Bütünlüğünü Bozan Cümleyi Bulma (5 Soru)
Sınav süresi 120 dakikadır. TYT’den en az 150 puan almak koşulu ile TYT ve YDT sınavlarından alınan puanların birlikte değerlendirilmesi neticesinde hesaplanan YKS-Dil puanının en az 180 olması halinde üniversitelerin Yabancı Dil puanı ile öğrenci alan 4+ yıllık fakülteleri tercih edilebilir. TYT ve YDT oturumlarının birlikte değerlendirilmesinde TYT oturumunda elde edilen puanın %40’ı, YDT oturumunda elde edilen puanın ise %60’ı esas alınarak hesaplama yapılır.

Meydan Butik Eğitim

İngilizce Sınıftan Kareler